top of page

Uvjeti i pravila korištenja

Temeljne odredbe
 
1. Uvjeti i pravila korištenja vrijede za web stranicu www.tockakulture.hr  sa svim pod domenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni tockakulture.hr dalje u tekstu internetski portal tockakulture.hr

 

2. Web stranica tockakulture.hr u vlasništvu je Udruge za razvoj kulture “Točka kulture”.

 

3. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge web stranice, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama tockakulture.hr

Opće odredbe
 
4. Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja web stranice  tockakulture.hr. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama tockakulture.hr upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.

 

5. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije je korištenje korisnik pristupio web stranici tockakulture.hr, a oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Tockakulture.hr svoje usluge oglašavanja ne nudi za korištenje osobama mlađim od 16 godina.

 

6. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan upisivat podatke točnim i ažurnim. Korisnik pristupom na tockakulture.hr dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Tockakulture.hr se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.

 

7. Tockakulture.hr koristi neprofitno i bez bilo kojeg interesa tekstualne informacije objavljene na stranici.

 

8. Tockakulture.hr vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici o privatnosti koji detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.

 

9. Tockakulture.hr je ovlašten u svakom trenutku blokirati korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad web stranice tockakulture.hr.

 

10. Tockakulture.hr zadržava pravo, uz blokiranje korisnika, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i događanje.net podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

 

11. Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na tockakulture.hr, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj originalno potekao. Točkakulture.hr ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio tockakulture.hr od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi tockakulture.hr svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.
Tockakulture.hr zadržava pravo provjere svakog objavljenog sadržaja na web stranici tockakulture.hr i u slučaju kršenja Uvjeta i pravila korištenja navedeni sadržaj će se ukloniti.

 

12. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni posebno malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati, oglašavati ili pružati usluge kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

 

13. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i subjekta kao i oglašivača (u daljem tekstu: subjekt) nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju informacije ili obavijesti o događanju rješavaju se isključivo između korisnika i subjekta. Subjekt je dužan je u roku od 24 sata obavjesti tockakulture.hr o unesenim neistinitim informacija na web stranici tockakulture.hr nakon čega će tockakulture.hr reagirati i postupiti sukladno o pravilima Uvjeta i pravila korištenja.
Tockakulture.hr nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa. 

 

14. Kako bi unaprijedio svoju uslugu tockakulture.hr upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge tockakulture.hr.

 

15. Tockakulture.hr kao dodatnu funkciju za korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-pošte.

 

16. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice tockakulture.hr bez prethodnog pismenog dopuštenja tockakulture.hr.

 

17. Tockakulture.hr ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.

 

18. Tockakulture.hr ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja web stranice tockakulture.hr.

 

19. Web stranica tockakulture.hr sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Tockakulture.hr ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Tockakulture.hr će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

 

20. Informacije i obavijesti koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopuštene informacije o događanjima i obavijesti koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.

 

21. Na internetskoj stranici stranici tockakulture.hr nije dopušteno poticati, pogodovati poticanju i širiti mržnju ili diskriminaciju po bilo kojoj osnovi (na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije) te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih i drugih totalitarnih režima.

 

22. Tockakulture.hr zadržava diskrecijsko pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće.

 

23. Tockakulture.hr ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:

•    kad korisnik ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
•    kad korisnik ili oglašivač može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
•    kad sadržaj informacije ili obavijesti o događanju sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
•    kad je informacija ili obavijest o događanju u bilo kojem smislu uvredljiva
•    kad je informacija ili obavijest o događanju sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
•    kad informacija ili obavijest o događanju na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
•    kad postoji sumnja na zloupotrebu web stranice tockakulture.hr
 
24. Tockakulture.hr zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

 

25. Korisnik (oglašivač) mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.

 

26. Korisnici svojim zahtjevom za objavu informacije ili obavijesti neopozivo ovlašćuju tockakulture.hr da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. 

 

27. Tockakulture.hr u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke kao i osobne podatke od oglašivača, nego samo sadržaj oglasa i link na internetsku stranicu tockakulture.hr.

 

28. Sredstva uplaćena na tockakulture.hr korisnički račun moguće je koristiti isključivo za oglašavanje na web stranici tockakulture.hr te korisnik nema pravo ta sredstva djelomično ili u cijelosti prenijeti drugom korisniku, na drugi račun, zamijeniti za drugu uslugu ili ostvariti povrat.
Nije moguće ostvariti povrat ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorišteni dio plaćenih oglasa.
Za oglašavanja koja su završena ne može se kreirati i nastaviti prikazivanje plaćenog oglasa na tockakulture.hr.
 
29. U slučaju tehničog nefunkcioniranja web stranice tockakulture.hr net moguće je ostvariti pravo na povrat sredstava za plaćeni oglas i to samo onih sredstava koja su realizirana putem bankovne doznake, bankovnih kartica te prepaid bonova.

 

30. Tockakulture.hr ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.

 

31. Elektronička komunikacija između korisnika tockakulture.hr namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:

•    informiranja o detaljima oglasa
•    sklapanja transakcije
•    informiranja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik.

 

32. Oglašivači su u pisanoj komunikaciji na tockakulture.hr dužni:

redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite od d tockakulture.hr

 

33. Korisnicima i oglašivačima u pisanoj komunikaciji s tockakulture.hr nije dopušteno:

•    rabiti tuđe ime ili adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
•    tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
•    dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama
•    psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
•    slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
•    rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.

 

34. Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja tockakulture.hr zadržava pravo bez obavijesti:

•    provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)
•    isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.

 

35. Tockakulture.hr ne preuzima jamstvo za potpunost, aktualnost, točnost i kvalitetu robe i usluga koje su prikazane na oglasima na web stranici tockakulture.hr. Posebice se ne preuzima jamstvo za to da se roba i usluge prikazane na web stranici tockakulture.hr mogu zaista i nabaviti po navedenim uvjetima kod dotičnog trgovca.

 

36. Korisnik ima djelomično mogućnost da ga se u slučaju interesa uputi na web stranice dotičnih trgovaca. Dužnost je samog korisnika da se prije eventualnog sklapanja ugovora s dotičnim trgovcem informira o svim potrebnim uvjetima temeljem podataka trgovca. Eventualni ugovor sklapa se isključivo između korisnika i trgovca.

 
Završne odredbe

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 11. listopadda 2023. godine.

Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku:

•    na adresu sjedišta Udruge: Aleja Antuna Augustinčića 16, 10000 Zagreb
•    putem e-pošte na adresu: tockakulture@gmail.com    
 
Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Podaci o upravitelju sustava tockakulture.hr:
 
Udruga za razvoj kulture “Točka kulture”
Adresa: Aleja Antuna Augustinčića 16, 10000 Zagreb
e-pošta: tockakulture@gmail.com 
OIB: 50212275892
Žiro račun Udruge: HR9823600001102651150, Zagrebačka banka d.d.
 
Odgovorna osoba:
Sanjin Hasanefendić

Kontakt: 
tockakulture@gmail.com 

bottom of page