top of page

Politika privatnosti

Zaštita privatnosti:

Tockakulture.hr posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka, a Politika privatnosti (u daljnjem tekstu Politika) uređuje postupanje s tvojim podacima prilikom korištenja naših usluga.

 

Vaša privatnost nam je jako važna i obvezujemo da ćemo zaštititi privatnost korisnika i sigurnost osobnih podataka koje nam pružaju putem web stranice. Prikupljamo samo podatke potrebne za:

•    pružanje usluge i podrške,
•    poboljšanje tvog korisničkog iskustva,
•    unaprjeđenje usluge i informiranje o novim uslugama koje smo razvili za tebe,
•    udovoljavanje zakonskih propisa.

 

Podatke automatski prikupljamo kad koristite točkakulture.hr ili dobijemo iz vanjskih izvora kad koristiš uslugu vanjskog partnera na tockakulture.hr (npr. potvrda o uplati i sl.).

 

Prikupljamo podatke koje upisuješ prilikom:

•    ispunjavanja anketa, upitnika i ostalih online obrazaca,
•    komunikacije s drugim korisnicima,
•    pružanja podrške, savjeta ili odgovora na prigovore,
•    plaćanja usluga ili povrata uplaćenih sredstava,
•    drugih aktivnosti na točkakulture.hr

 

Pri tome prikupljamo ime i prezime, adresu, podatke za kontakt, tvoj osobni identifikacijski broj i ostale podatke koje upisuješ.
 
Automatski možemo prikupiti i podatke koji su dostupni prilikom pristupa i korištenja tockakulture.hr:

•    geolokaciju samo ako si omogućio korištenje,
•    informacije o uređaju koji koristiš (model, identifikator uređaja, mobilna mreža i slično),
•    zapise o korištenju usluga koji mogu sadržavati IP adrese, vrijeme i trajanje pristupa, vrstu preglednika, način pristupa tockakulture.hr stranicama, pregledane stranice ili korištene funkcionalnosti u mobilnoj aplikaciji, greške tijekom korištenja i slično,
•    sadržaj, vrijeme i trajanje telefonskog razgovora s točkakulture.hr i telefonski broj s kojeg zoveš,
•    koje usluge koristiš, kada i na koji način.
 
Iz ostalih izvora:

•    od drugih korisnika (npr. komentari, ocjene, prijave zloupotreba, adresa kupca za dostavu i slično),
•    vanjskih partnera u opsegu pružene usluge (npr. kod SMS uplate broj s kojeg je napravljena uplata i slično),
•    društvenih mreža ako si povezao račun tockakulture.hr s računom društvene mreže (npr. ime korisničkog profila, broj telefona, adresu e-pošte i ostale podatke za koje mi daš dozvolu).
 
Zatražit ćemo od vas posebno dopuštenje:

•    za prikupljanje i obradu posebnih kategorija osobnih podataka, poput spolne orijentacije, zdravstvenog stanja, vjerskih opredjeljenja i slično.
•    tockakulture.hr usluge nisu ti namijenjene ako imaš manje od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati odnose li se na djecu. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu. 
 
Prikupljene podatke, kao i podatke koje saznam kroz pružanje usluga, obrađujem samo u svrhu:

•    za koju su isti dani,
•    za koju ste dali privolu,
•    utemeljenu na pravnoj osnovi: mjerodavnim zakonskim propisom, legitimnim interesom ili Uvjetima korištenja.

Vaše pravo:

•    znati koje tvoje osobne podatke posedujemo i obrađujemo,
•    zatražiti brisanje podataka,
•    prenijeti svoje podatke i sadržaje,
•    odustati u bilo kojem trenutku od danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti.

Ako imaš primjedbu vezano uz svoja prava, možeš podnijeti pritužbu nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 
Možemo koristiti vaše osobne podatke kako bih:

•    pružili informacije i pomoć,
•    ti omogućili i olakšali korištenje usluga i internetske stranice točkakulture.hr
•    prilagodili sadržaj vašim interesima,
•    proveli ankete i prilagodili se vašim potrebama,
•    obavijestili vas o novim uslugama i ažuriranjima usluga,
•    pružili informacije o događajima i posebnim ponudama točkakulture.hr,
•    pružili informacije naših partnera koje vas možda zanimaju,
•    spriječili prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti,
•    zaštitili sigurnost i integritet točkakulture.hr i vaših podataka,
•    napravili poslovne i statističke analize,
•    prema njima razvijali nove usluge i proizvode,
•    ispunili zakonske obaveze.

Ne prodajemo, ne iznajmljujem niti posuđujem popis korisnika ili osobne podatke korisnika trećim stranama.
 
Podatke koje smo anonimizirali ili agregirali, na način da vas više ne mogu prepoznati kao određenu fizičku osobu ne smatramo osobnim podacima. 
 
U potpunosti smo predani zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, ili formatu u kojem se nalaze.
 
Primjenjujemo prepoznate standarde informacijske sigurnosti:

•    provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na procjeni rizika,
•    provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade,
•    gdje je to moguće, podatke pseudonimiziramo i anonimiziramo,
•    testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite,
•    poduzimamo mjere koje mogu identificirati i /ili spriječiti neovlašteno prikupljanje i zloupotrebu osobnih podataka te umanjiti potencijalnu štetu.

Poduzimamo mjere kojima vam želimo osigurati cjelovitost podataka i dostupnost sustava za obradu pri čemu u obzir uzimam najnovija tehnološka dostignuća, a podatke pohranjujemo u visoko raspoloživim podatkovnim centrima u Hrvatskoj.
 
Svjesni smo da ne postoji potpuno siguran sustav i da je sigurnost potrebno neprestano unapređivati.
 
Vi i svi drugi korisnici tockakulture.hr naš ste partner u sigurnosti. 
 
Vaše podatke dijelimo samo s partnerima koji su u ugovornom odnosu i samo podatke neophodne za pružanje određenih usluga. Sve osobe koje imaju pristup vašim podacima i naši partneri imaju obavezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.
 
Treće strane obrađivat će tvoje podatke samo:

•    u svrhu pružanja usluga tockakulture.hr kao što su: usluge plaćanja, analize podataka, isporuke elektroničke ili zemaljske pošte, usluga korisničke podrške, provjere ispravnosti podataka i slično;
•    u svrhu pružanja usluga tockakulture.hr kao što su: hosting, IT usluge, računovodstvene usluge i usluge odvjetnika, revizora i drugih savjetnika. 
•    Ako su propisani zakonom u svrhu ispunjenja mjerodavnog zakona, podzakonskog akta ili drugog propisa, otkrivanja, sprečavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća koje se odnose na tockakulture.hr ili osobne podatke korisnika.

Podatke koje ste nam dali prenosim u treće zemlje kad šaljem promotivne poruke (Mailchimp).
 
Pružatelji usluga i treće osobe obrađivat će osobne podatke temeljem uputa tockakulture.hr i u skladu s ovom Politikom i drugim mjerodavnim propisima (Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim zakonima ovisno o obradi). 
 
Koristimo alate pomoću kojih analiziramo korištenje točkakulture.hr i prikupljamo informacije o vašim navikama i aktivnostima čime bolje prepoznajemo tvoje potrebe u svrhu poboljšanja kvalitete ponude.
 
Koristimo svoje kolačiće kao i kolačiće svojih partnera kako bih prepoznali vaše računalo te ti pružili bolju uslugu.
 
Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.
 
Putem odgovarajućih postavki na svom računalu, pregledniku ili mobilnom uređaju možete odbiti ili izbrisati kolačiće i nastaviti koristiti tockakulture.hr, u tom slučaju neke funkcije tockakulture.hr neće ti biti u potpunosti dostupne. 
 
U svakom trenutku možete podnijeti zahtjev za brisanjem osobnih podataka koji su prikupljeni u okviru korištenja usluga tockakulture.hr ili ograničiti svrhu korištenja svojih podataka djelomično ili u cijelosti.
 
U svakom trenutku možeš ograničiti korištenje adrese elektroničke pošte za slanje tockakulture.hr obavijesti i promotivnih poruka.
 
Zahtjev za brisanjem i ograničenjem obrade možemo odbiti ako ne možemo potvrditi tvoj identitet kao vlasnika osobnih podataka ili ako postoje druga zakonska ograničenja.
 
Brisanje osobnih podataka možeš zatražiti pisanim putem na moju adresu, usmeno ili slanjem elektroničke pošte na adresu tockakulture@gmail.com  
 
Tvoje podatke ćemo čuvati ovisno o svrsi i sukladno mjerodavnim propisima ili legitimnim interesima koji proizlaze ili su vezani uz korištenje tockakulture.hr i po isteku definiranog roka obrisati.
 
Na primjer, zapise vezane za financijske transakcije ili račune dužni smo čuvati u skladu sa zakonski definiranim rokom, ostale kategorije podataka čuvat ćemo do roka koji smo odredili za sprječavanje prijevara, odgovore na prigovore ili druge legitimne svrhe (2 godine).
 
Ako se rok brisanja produži zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga, obavijestit ćemo vas putem elektronike pošte.
 
Vi ste vlasnik svojih podataka i imate pravo na informaciju koje podatke čuvam ili obrađujem te možeš poslati zahtjev za dodatne informacije.
 
Zahtjev možemo odbiti ako ne možemo potvrditi tvoj identitet kao vlasnika osobnih podataka ili postoji neko drugo ograničenje. 
 
Na tockakulture.hr možete naći poveznice koje će te odvesti na stranice drugih davatelja usluga na koje se ne odnosi naša Politika privatnosti.
 
Ako ste napustili stranice tockakulture.hr slijedeći poveznicu, molimo vas da se upoznate s njihovim pravilima privatnosti i na koji način štite vase osobne podatke.
 
Povremeno možemo izmijeniti ova pravila, a promjene Politike objavit ćemo uz ovu Politiku privatnosti na stranici točkakulture.hr.
 
Upite i primjedbe vezane uz ovu Politiku, te dodatne informacije oko vaših osobnih podataka prikupljenih na tockakulture.hr možeš dostaviti :

•    pisanim putem na adresu sjedišta tockakulture.hr
•    putem elektroničke pošte na adresu tockakulture@gmail.com 
 

bottom of page